Vitaminum B2 3mg 50 drażetek

3,99

Opis

Nazwa: Vitaminum B2 TEVA
Postać: tabl.drażow.
Dawka: 3 mg
Opakowanie: 50 draż. (2x25szt.)
Skład:
Jedna tabletka drażowana zawiera 3 mg ryboflawiny (Riboflavinum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza 44 mg, sacharoza 124 mg, żółcień chinolinowa (E104).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Wskazania:
Wskazania:

? profilaktyka i uzupełnianie niedoboru witaminy B2,

? pomocniczo:

– w terapii lekami moczopędnymi,

– po antybiotykoterapii,

– przed i po zabiegach chirurgicznych,

– w zaburzeniach czynności wątroby, żołądka i jelit, połączonych z uporczywymi biegunkami,

– w przewlekłych i wyniszczających chorobach (cukrzyca, infekcje różnego pochodzenia, stany zapalne skóry, nadczynność tarczycy, choroby psychosomatyczne, alkoholizm).

Przeciwwskazania:
– nadwrażliwość na ryboflawinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

Działania niepożądane:
Częstości działań niepożądanych uszeregowano następująco: bardzo często (> =1/10), często (> =1/100 do =1/1000 do =1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo rzadko: skórne reakcje alergiczne (wysypka, swędzenie, wrażliwość na światło, uczucie pieczenia/kłucia);

Zaburzenia żołądka i _jelit:

Bardzo rzadko: nudności, wymioty;

Badania diagnostyczne:

Bardzo rzadko: zaburzenia wyników oznaczenia stężenia amin katecholowych w moczu metodą

fluorymetryczną, oznaczenia stężenia urobilinogenu (z zastosowaniem odczynnika Ehrlicha) (po dużych dawkach witaminy B2).

Witamina B2 może powodować ciemnożółte zabarwienie moczu. Objaw ten nie powinien budzić niepokoju.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail:ndl@urpl.gov.pl.

Interakcje:
Leki przeciwcholinergiczne mogą wpływać na wchłanianie ryboflawiny. Doksorubicyna może opóźniać, a metotreksat zmniejsza działanie witaminy B2. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i pochodne fenotiazyny (np. chloropromazyna), probenecyd, hormonalne środki antykoncepcyjne, stosowane w dużych dawkach mogą osłabiać działanie witaminy B2 (może być wymagane zwiększenie dawki ryboflawiny). Nie należy stosować witaminy B2 (także w skojarzeniu z innymi witaminami) jednocześnie z tetracykliną. Również długotrwałe stosowanie innych antybiotyków może zmniejszać działanie ryboflawiny.

Tiazydowe leki moczopędne mogą zwiększać wydalanie witaminy B2 z organizmu.

Witamina B2 aktywuje działanie pirydoksyny i kwasu nikotynowego.

Alkohol i tytoń zmniejszają wchłanianie ryboflawiny z przewodu pokarmowego.

Dawkowanie:
Profilaktycznie:

Dzieci od 4 roku życia, młodzież:

3 do 6 mg (1 do 2 tabletek drażowanych) dziennie w dawkach podzielonych.

Dorośli:

3 do 9 mg (1 do 3 tabletek drażowanych) dziennie w dawkach podzielonych. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dziennej.

Środki ostrożności:
Witaminę B2 należy ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek, ponieważ lek jest wydalany w moczu (może dojść do hiperwitaminozy).

Podczas stosowania dużych dawek witaminy B2 mogą ulec zaburzeniu wyniki badań laboratoryjnych:

– fałszywie zawyżone stężenie amin katecholowych w moczu (metodą fluorymetryczną),

– fałszywie dodatni wynik badania stężenia urobilinogenu (z zastosowaniem odczynnika Ehrlicha).

Duże dawki witaminy B2 powodują zmianę barwy moczu na ciemnożółtą (mocz przyjmuje barwę wodnego roztworu ryboflawiny).

Produkt zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Produkt zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Produkt zawiera żółcień chinolinową (E104), która może powodować reakcje alergiczne.

Prowadzenie pojazdów:
Vitaminum B2 Teva nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Przedawkowanie:
Nie opisano przypadków przedawkowania ryboflawiny. Lek jest praktycznie nietoksyczny. Nadmiar leku wydalany jest w moczu.

Ciąża:
Nie wykazano zagrożenia dla płodu i noworodka podczas stosowania dawek pokrywających dobowe zapotrzebowanie u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Witamina B2 może być stosowana w ciąży oraz podczas karmienia piersią w zalecanych dawkach. Dawki większe powinny być stosowane w tych okresach tylko w przypadkach, gdy korzyść dla matki przewyższa ewentualne zagrożenie dla płodu lub noworodka karmionego piersią.

Ceneo

Zdrowie

Leki bez recepty

Witaminy i minerały

Vitaminum B2 3mg 50 drażetek

rezerpina, co najlepsze na grzybice paznokci, clexane 0 4 cena, roller, płukanie uszu, anemia w ciąży objawy, produkty przemiany materii, wit c dla dzieci, wankomycyna

aphtin lek

+0